connect now
Cancel
Cancel
Cancel
Tagalog News: Mga puno ng niyog sinusuri para matigil ang pamiminsala ng peste
By Reyjun O. Villamonte
posted 21-Feb-2012  ·  
0 comments

Sinimulan nang suriin ng tanggapan ng Philippine Coconut Authority (PCA) sa lalawigan ang mga puno ng niyog na may sakit na Cadang-cadang sa ilalim ng Containment and Rehabilitation Program.

Umaabot ng mahigit sa 100,000 ektarya ang may tanim na niyog sa lalawigan na kailangang bigyan ng tuon para sa naturang programa.

Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng kanilang hired enumerators o mga nakapagtapos ng Agrikultura dito na itinalaga ng tanggapan sa mga barangay sa bawat bayan upang suriin ang bawat puno kung ito ay may sakit na Cadang-Cadang.

Ang pagsusuri ay isasagawa sa loob lamang ng tatlong buwan upang pag-aralan ang mga puno na nagkaroon ng sakit na nabanggit.

Ayon kay officer in-charge Editah P. Idnani ng PCA Camarines Norte, ang epekto ng Cadang-cadang ay isang viroid infestation na nagdudulot ng paghina at pagkawala ng bunga ng niyog, paninilaw, at pagkawala ng mga dahon hanggang ito ay mamatay.

Dagdag pa niya na kailangang maalis agad ang mga puno na may ganitong sakit upang hindi maapektuhan ang produksiyon ng niyog sa lalawigan.

Layunin ng programa na mawala ang sakit na Cadang-cadang sa mga barangay na may tanim na niyog upang maprotektahan ang mga ito at hindi na mahawa ang ibang puno ng niyog. (MAL/RBM/ROV-PIA Camarines Norte).

0 comments
New to ugnayan?
leave a comment, you need to connect.
Connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
521
views
share
like
posted
21-Feb-2012
ugnayan © 2018
online: 
81 visitors