connect now
Cancel
Cancel
Cancel
Waray News: Mga retirado ngan mga senior citizen karuyag mahibaro han ira mga benepisyo
posted 21-Dec-2011  ·  
0 comments
KOmo usa nga organisasyon nga ginkikilala han Department of Social Welfare and Development ha Sinirangan Bisayas ngan han Securities and Exchange Commission pinaagi hin usa nga sertipikasyon ngan pagrekognisar han organisasyon, an Leyte Del Sur Retirees and Senior Citizens Association, Inc. in naningkamot pamiling hin impormasyon ngan hibaro parti han mga kaangayan pagsundon ngan han mga mando han balaud mahitungod han mga kaangayan nga mga benepisyo para han grupo.

An nasabi nga grupo in nangaro hin klaripikasyon tikang han opisina han Department of Interior and Local Government (DILG) ha rehiyon parti han usa ka porsyento nga gin-iiban tikang han IRA han usa nga local government unit (LGU) nga ig-aalotaga para ha mga retirado o han mga senir citizen.

Ginklaro ni Dr. Pedro A. Noval Jr. an DILG regional director, an proseso ngan an mga panginahanglan nga kaangayan matapo ugsa an LGU magpagawas han usa ka porsyento han IRA ngadto ha grupo han mga retirado.

An mga ginkikinahanglan in nag-uupod han pagsumite hin usa nga work and financial plan nga suportado han Department of Social Welfare and Development ngadto hin usa nga LGU. Dida han plano parti panalapi in kinahanglan nga ipakita an detalye han mga kagarastuhan han grupo.

Dida hin paro-pareho nga gi-us, gin-esplikar han DSWD an Revised Omnibus Rules on Public Solicitation dida han pamakiana kun an grupo in may legal nga personalidad pagdumara hin mga solicitation.

Ginklaro pag-esplikar dida han nasabi nga admin order nga ginpagawas pagkontrol han mga aktibidad parti solicitation nga gindudumara han mga katawhan, korporasyon, mga organisasyon, o mga asosasyon ha sulod han Pilipinas.

Dugang pa niya nga an pagpagawas han ordinansa in para paseguro nga an solicitation in mahingangadto han kaangayan nga mahitutungdan nga diri gagamiton para hin iba nga mga panuyo. An DSWD an nagpapagaws han permiso ngan han desenyo nga kaangayan pagsundon hin usa nga nagsosolicit nga grupo. An ahensya an nagdedeterminar han legalidad han usa nga nagsosolicit nga grupo ngan han mga panginahanglan nga kaangayan pagsundon.

Hi Fe A. Yepes, usa nga retirado nga principal hin usa nga eskwelahan amo an pangulo han organisasyon. Sering niya nga an grupo in magpapadayon han iya panuyo pagsuporta nga an mga benepisyo nga kaangayan para han ira in mahingangadto ha ira. (Trans. By MAA/PIA-8)

0 comments
New to ugnayan?
leave a comment, you need to connect.
Connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
418
views
share
like
posted
21-Dec-2011
ugnayan © 2018
online: 
61 visitors